سرپرست وزارت صحت عامه گروه طالبان با سفیر ترکمنستان دیدار کرد
مخالفان طالبان از تاکید یک جانبه سازمان ملل بر نقش طالبان هشدار داد
دانشگاه شیکاگو: طالبان ده‌ها مکان تاریخی در افغانستان را با بلدوزر تخریب کرده‌اند
سرپرست وزارت زراعت گروه طالبان با هیات اقتصادی ایرانی دیدار کرد
طالبان: در نظر نگرفتن خواست‌های ما در نشست دوحه غیرعادلانه بود
وزیر کشور ایران: اتباع غیرمجاز افغانستان اخراج خواهند شد
نیکلسن: در نشست دوحه تعهد قوی نسبت به مردم افغانستان وجود داشت
عضو پارلمان بریتانیا نسبت به انتقال پناهجویان هزاره به رواندا ابراز نگرانی کرد
اشرف غنی برای ادای حج به عربستان رفت
روسیه به دلیل همبستگی با طالبان با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نشست نکرد
خواندنی
پربازدیدترین