یونما: بازسازی مناطق زلزله زده هرات 402 میلیون دالر هزینه دارد
سازمان جهانی غذا: یک سوم مردم افغانستان با کمبود غذا مواجه اند
سرمایه‌گذاران روسی دربخش‌های تولید برق و حکومت‌داری برقی سرمایه‌گذاری می‌کنند
معاون سیاسی گروه طالبان خواستار همکاری جاچان در پروژه‌های زیر بنایی شد
صلیب سرخ بر ادامه کمک‌هایش به افغانستان متعهد شد
گروه طالبان با 22 موسسه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد
سرمایه‌گذار روسی: جهت تولید برق از کثافات با طالبان همکاری می‌کنم
شرکت Rock Green United المان علاقه‌مندی خود را روی ایجاد شرکت تصفیه نفت ابراز کرد 
سرمایه‌گذار فرانسوی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری درپنجشیر است
سوییس 1.9 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد
پربازدیدترین