۱

نامه یک تروریست به طالبان

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۱۵
باید مردم کولابی را از قریه ها و خانه های شان کَشید و کُشت و سقاوی زاده‌ها را محبوس و زندانی کرد که تا زنده هستند دیگر ادعای قدرت و پادشاهی و شراکت در نظام نکنند
نامه یک تروریست به طالبان

طالبان کرام و تروریست های عزیز سلامونه وراندی کوم

من یک تروریست هستم. ما به تروریست بودن خود افتخار می کنیم. افتخار می کنیم که شیعه ها و روافض را کشتیم، آدم های سیل‌بین را کشتیم، پنجشیری ها و کولابی‌ها را کشتیم، زن های بازارگشت را می کشیم و حالا من در این رُقعه، با افتخار از تروریست بودن خود یاد می کنم. ما با این قتال و این نوع جهاد که کردیم خود را لایق جنّت می دانیم. پس بانید به ما و شما تروریست بگویند. خود ما هم به خود تروریست می گوییم تا دل دشمنان ما بکفد!
 
طالبان کرام و تروریست های اعظم!
من به شما افتخار می کنم؛ که یک کشور را فتح کردید و یک مملکت پنج هزار ساله را در اختیار دارید، بر قصرها و ارگ نشسته اید و امارت و حکومت می کنید.

افتخار می کنم که از غارها به کاخ ها رسیدید و با چپلک های کهنه و خاکی‌تان بر فرش‌های سرخ عمارت و اداره راه می روید و از موترسایکل به موترهای زرهی رسیدید. شما بشکه های زرد باروت را به افتخاری برای ما تبدیل کردید و حالا خودتان بر تانک ها و ادوات امریکا می نشینید.
برای حفظ این عزت و اقتدار باید هر کدام شما یک بشکه زرد باروت را در خانه‌تان به یادگار نگه دارید و این افتخار بزرگ را حفظ کنید و به نسلهای بعد از خودتان منتقل نمایید.

شما افتخار همه تروریست های جهان هستید. من در بین هر گروه تروریستی که رفتم و با هر اندازه که قتل و جنگ و خون دیدم اما ندیدم که هیچکدام شان مانند شما صاحب کشور و حکومت شوند. حتی دولت عراق و شام هم با همه قوّت و شدّت شان صاحب دولت نشدند اما شما شُدید. داعش حالا زیر سایه شما راه پرافتخار شما استاذان مجرب و معلمان برجسته‌ی علوم انفجار و قتل و انتحار را ادامه می دهد و بیرق کشتار مقدس شما را بلند نگه داشته است.

خون باید همیشه جاری باشد و نهال اعتقاد و باور ما و شما همه‌وقت باید با خون روافض و مجوس ها و سقوی‌ها و غیرطالب‌ها، تر و تازه بماند و بزرگ شود. من تشکر می کنم که حتی زیر حاکمیت خودتان هم داعیه قتال و جهاد را از یاد نبرده اید.

تشکر که جهادی می سازید. مدرسه جهادی می سازید تا ما برای همیشه زنده بمانیم و جریان پیدا کنیم و خون مردم کافر را جاری کنیم. شما نسل ترور را زنده کردید. شما باعث شدید که کولابی ها و روافض و مکتب‌خوانده ها و آزادی‌خواهها از اوغانستان بگریزند و خانه و موتر و زمین شان به ما و شما بماند و شما موجب شدید که هزاران تروریست عزیز ما در اوغانستان صاحب خانه و جایداد مفت و ثروت و احترام شوند. ما شما را بسیار دوست داریم.

از شما ممنونم که سرهای سیاه‌سرها را زیر بُرقع می بَرید و این ضعیفه های پُر توقّع را به محبس روان می کنید. دختر پوهنتونی و آزادی‌خواه جایش در محبس است. زن های درس‌خوانده موجب گمراهی و ضلالت جامعه می شوند. اگر این ضعیفه ها وارد پوهنتون ها بشوند ایمان و اعتقاد مردم ضعیف می شود و دین از بین می رود و امارت اسلامی دوام نمی آورد و مکتب حنیف و تروریستی ما و شما سست می شود و شما خیلی دانا و فهمیده هستید. اگر زن ها اصلاح نشدند آنها را به خودتان نکاح کنید و این بسیار مفید است.

من به حیث یک شاگرد کوچک از دنیای تروریستیِ شما از شما تشکر می کنم که روافض شیعه را از اداره ها کشیدید و بلایی بر سر اینها آوردید که حتی به رعیت بودن خود هم افتخار کنند؛ و میدانم که شما هم می فهمید که این ها را باید از اوغانستان نیست و ریشه شان را نابود کرد. باید اطفال شان را در زایشگاهها کشت، باید نوجوانهای شان را در مکتب ها کشت و باید جوان‌های شان را در پوهنتون ها و کلَب ها کُشت و زن و مرد این مشرکین و رافضین را در مسجدها کشت. باید از اینها جزیه گرفت، باید دانشگاه و مکتب و مدرسه و کتاب و علم و تجارت و فرهنگ شان را از اینها گرفت و می دانم که شما بسیار ظریف و آهسته و فهمیده قدم بر می دارید که نه خودشان بفهمند و نه بادارهای شان هوشیار شوند.

باید مردم کولابی را از قریه ها و خانه های شان کَشید و کُشت و سقاوی زاده‌ها را محبوس و زندانی کرد که تا زنده هستند دیگر ادعای قدرت و پادشاهی و شراکت در نظام نکنند.

شما باعث افتخار همه تروریست های عالَم هستید. میدانید چرا؟ چون هم دشمن‌تان را شکست دادید و هم حالا از آنها دالر می گیرید. شما ادبیات تروریسم را تغییر دادید و به جهان ثابت کردید که باید به تروریست ها احترام بگذارند و پول بدهند و پول زور بدهند و عذر کنند و پیش ما و شما خَم شوند. شما به ما شخصیت دادید، شما به ما پول و پیسه آوردید، شما به ما غرور دادید و خوشحالم که دوست و دشمن تان پیش شما خم می شوند، تا کمر به شما تعظیم می کنند و همسایه ها بیشترتر خم می شوند و بیشترتر از شما حساب می برند.

البته پروا ندارد که خودتان پیش امریکا و انگلیس، سَرخَم هستید ولی ما به همین سرخَمی شما افتخار داریم؛ یک راهِ مردی، سرخمی است. سرخمی پیش کافرها اگر هفته وار چهل میلیون و شصت میلیون دالر از اشغالگرها و مشرکین و امریکا بگیریم عین عزت و سربلندی ما و شماست. حالا که ما و شما نظام کفری را چپه کردیم، و حالا که فهمیده شد ما و شما چقدر زور داریم، عذر کردن پیش این خبیث ها و خنزیرها، هم بسیار ثواب دارد و هم بسیار منفعت دارد.

ما و شما فعلا باید یک کاری بکنیم که امریکا از ما راضی باشد فعلا رضایت الله متعال در رضایت امریکاست. خدا که همیشه هست ولی فعلا پیسه مهمتر است، کمکهای کافرها مهم است. امریکا پیسه روان می کند و کمک روان میکند ما و شما بین خود تقسیم می کنیم؛ فالله خیرالرازقین که میگن منظور همینجاست.    

شما پیشوا و الگوی ما و همه تروریست های عزیز عالَم هستید که آموختاندید چگونه در بین جمعیت انتحار کنند و چطور سرهای هزاره ها را از بدن شان جدا کنند و مسجدها و مکتب های اهل مجوس و روافض را انفجار بدهند و چگونه مردم تماشاکننده را داغ بر دل‌شان بگذارند و چطور زنان حامله را در زایشگاهها بکشند تا از بطن آنها یک طفل گناهکار جدید تولد نشود. 

شما فرشتگان هستید که مردم را توسط بمب و انتحاری‌های فدایی، گروه گروه به سمت بهشت روان کردید. شما کلیدداران بهشت هستید؛ شما صاحب اختیار حوران بهشتی هستید. شما انسان های با اخلاصی هستید که نسل ما را برای همآغوشی با حوریان بهشتی کلید جنت دادید و هنوز هم کلیدهای زیادی برای بقیه تروریستهای فدایی نگه داشته اید.  شما ما تروریست‌های ناقابل را دوست دارید و ما شما را خیلی دوست داریم.
 
شما سنت های قبیلوی ما را زنده ساختید شما قوم را زنده کردید شما افغانیت ما را زنده کردید البته ما اسلامیت را رد نمی کنیم ولی افغانیت را بالاتر می دانیم. افغانیت به ما قوت بیشتر داده که کولابی ها و شیعه ها و گیلم‌جم ها و سقاوی ها را رعیت خود بسازیم و از اوغانستانِ خودِ ما و شما فراری بدهیم. شما زبان فردوسی رافضی و مولانای مجوس و حافظ و سعدی باده نوش و هزاران مشرکین فارس را از اوغانستان به زیر کشیده و از بین خواهید برد و برضد پارسی و فارس ها جهاد می کنید.
 
وقتی که امیرهیبت الله حفظه الله فرمان عفو عمومی صادر کرد بسیار جگرخون شدیم. به بسیار ناراحت شدیم. ولی پسان فهمیدیم که چطور خوب خدعه زدین و نظامی‌های سابقه و دشمن های ما را از خانه های شان می کَشید و می کُشید و چطور دشمن های ما را یک به یک به بندی‌خانه ها روان می کنید و بدهای شان را تیرباران می کنید. شما زن هایی را که عفو کردید لمس می کنید و سینه ها و آلت های جنسی شان را دست می زنید تا هم به شما ثواب باشد و هم آنها ادب شوند.
 
شما یک دین جدید آوردید؛ دین امارت و دین ترور. شما جهاد جدید آوردید و لازم دیدید که اشداء علی الاسلام و رحماء علی الکفار باشیم و ما افتخار میکنیم که پیرو دین شما و رعیت حکومت شما هستیم.

در پایان بگذارید که از بعضی همکاران و نورچشمی‌های خود ما و شما هم تشکر کنم:
از حامد کرزی که ما را به برادری خود قبول کرد و به ما و شما زیاد ‌خدمت کرد و برادری اش را در حق ما کامل کرد و نگذاشت که ما ضعیف شویم تشکری می‌کنیم.
از اشرف غنی که پاس قوم و قبیله را به جای آورد و افغانیت را بر اسلامیت برتری داد و هزاران نفر بندی ما و شما را از زندان آزادمان کرد و بعد هزاران هزار عسکر و اردو را از هم پاشاند و راه را به ما و شما باز کرد.  جمهوریت و دیموکراسی کفری را از بین برد و بزرگترین خدمت را به ما کرد . کرزی و اشرف غنی نور چشمان ما و شما هستند.   

ما و شما باید قدردان رهبران حزبی فاسد جمهوریت هم باشیم که ثروت اندوزی و زن بارگی کردند تا ما و شما بتوانیم آسوده جهاد کنیم و آسوده مذاکره و مفاهمه کنیم. من از شما خواهش می کنم آن کله‌پوک ها را پس بیارین و همراه‌شان یگان مذاکره هم بکنید که دل‌شان نترقد و برای شان منصب ‌های خیراتی بدهید. 

ما تروریست ها باید از خلیل زاد به حیث پشتیبان خود تشکر کنیم که حکومت را به ما و شما تسلیم کرد. در لویه جرگه و یا در مجلس شورای علما باید لقب قهرمان تروریسم ملی اوغانی را به او تقدیم کنیم و یک مدال ملی تروریسم را بنام او نامگذاری کنیم.

ما و شما باید از تروریست های نیکتایی‌دار هم تشکر کنیم که از اروپا و امریکا به ما و شما خدمت می کنند و بیرق امارت و اوغانیت ما را بالا می کنند آنها نور چشم ما هستند. زنهای شان هم مجاهد هستند و حضورشان در رقاص‌خانه ها هم به ما و شما عین جهاد است.
 
در پایان توصیه ای هم به شما دارم: برادران خونی و ایمانی ما شامل تی تی پی و القاعده و جندالله و ترکستان شرقی را زیر بغل بگیرید و سپس اسلام آباد را فتح کنید و بعد سلاح های هستوی پاکستان را از خود کنید و وقتی که سلاح هسته ای گرفتید دنیا و همسایه ها می فهمند که یک نان چند فطیر می شود.

با احترام- یک تروریست ضد مدنی 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین